Sloopbedrijf Oosterhout B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Sloopbedrijf Oosterhout B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Oosterhout

Datum constatering overtredingen

21-02-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Langstraat 7
4661SE Halsteren

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.