EMT Cleaning Service

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: EMT Cleaning Service
Plaats overtreder/bedrijf: Uitgeest

Datum constatering overtredingen

26-01-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Pharus -
1503EA Zaandam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.