Kruiswijk Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Kruiswijk Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Bergambacht

Datum constatering overtredingen

03-02-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Atmosfeerstraat 118
3328GA Dordrecht

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.