Hermans Asbest B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Hermans Asbest B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Zwanenburg

Datum constatering overtredingen

02-03-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Grondzeiler 21
1035AK Amsterdam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.