Kruyswijk B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Kruyswijk B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Diemen

Datum constatering overtredingen

03-05-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Martini van Geffenstraat 24
1068GL Amsterdam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.