De Covik Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De Covik Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Steenderen

Datum constatering overtredingen

05-07-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Zomerweg 21
6996DP Drempt

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.