De Regt Grond, Infra, Groen B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De Regt Grond, Infra, Groen B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Piershil

Datum constatering overtredingen

24-05-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Ooststraat 16 a
- Oud-Beijerland

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.