Mployment Housing B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Mployment Housing B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Lisse

Datum constatering overtredingen

13-07-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Turkooislaan 131
2332RK Leiden

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.