Esto Bouw B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Esto Bouw B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Hattem

Datum constatering overtredingen

20-06-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

- 4 -
- Meppel

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.