Oké Milieutechniek

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Oké Milieutechniek
Plaats overtreder/bedrijf: Weesp

Datum constatering overtredingen

15-08-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Drakenstein 52
1083XW Amsterdam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.