Holland Milieutechniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Holland Milieutechniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Barendrecht

Datum constatering overtredingen

30-08-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Mozartlaan 20
2625CJ Delft

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.