Crijns Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Crijns Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Brunssum

Datum constatering overtredingen

15-08-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Dammerscheidtstraat 40
6367VC Voerendaal

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.