De Pater Kwaliteit Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De Pater Kwaliteit Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Apeldoorn

Datum constatering overtredingen

30-09-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

J.C. van Hattumweg 102
1187ZP Amstelveen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.