Asbestos & Demolition Support B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestos & Demolition Support B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: AMSTERDAM

Datum constatering overtredingen

05-10-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Laan van de Helende Meest 421
1186AL Amstelveen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.