Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: 's-Heerenhoek

Datum constatering overtredingen

15-07-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Hoogmadeseweg 55 -
- Leiderdorp

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.