Nick Bruin Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Nick Bruin Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Waarland

Datum constatering overtredingen

09-09-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Nijverheidsterrein 6 -
1645VX Ursem

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.