H.J. Buitenhuis

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: H.J. Buitenhuis
Plaats overtreder/bedrijf: Boskoop

Datum constatering overtredingen

26-09-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Laag Boskoop 109 A
2771GZ Boskoop

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.