Asbest Assist B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbest Assist B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Bodegraven

Datum constatering overtredingen

12-09-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Lodewijk van Deysselhof 18
2624WE Delft

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking