I. Dzurnák h.o.d.n Imrich Dzurnák

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: I. Dzurnák h.o.d.n Imrich Dzurnák
Plaats overtreder/bedrijf: 's-Gravenhage

Datum constatering overtredingen

27-09-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Prins Mauritslaan 62 -
2582LT Den Haag

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.