Asbestsanering Zuid Nederland

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestsanering Zuid Nederland
Plaats overtreder/bedrijf: Hapert

Datum constatering overtredingen

21-09-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Dr. Cramerstraat 11 -
Bladel

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.