Kjeld Bedrijfsdiensten

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Kjeld Bedrijfsdiensten
Plaats overtreder/bedrijf: Alphen aan den Rijn

Datum constatering overtredingen

08-09-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Wijnkoperstraat -
4204HA Gorinchem

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.