Oudt Zwanenburg Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Oudt Zwanenburg Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Zwanenburg

Datum constatering overtredingen

29-11-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Stadhouderslaan 251 -313
- Ridderkerk

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.