J.C.G.M. Gijsbers h.o.d.n GG Bouwservice

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: J.C.G.M. Gijsbers h.o.d.n GG Bouwservice
Plaats overtreder/bedrijf: Westerhoven

Datum constatering overtredingen

07-11-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

De Borchgravestraat 59 -
5503SG Veldhoven

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.