Asbestverwijdering Ede B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestverwijdering Ede B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Amsterdam

Datum constatering overtredingen

26-11-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Garstkamp 219
1103PE Amsterdam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.