O. Knegt h.o.d.n Klussenbedrijf Otto Knegt

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: O. Knegt h.o.d.n Klussenbedrijf Otto Knegt
Plaats overtreder/bedrijf: Linde

Datum constatering overtredingen

16-11-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Noorder Hoofddiep 20
7912TP Nieuweroord

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking