O. Knegt h.o.d.n Klussenbedrijf Otto Knegt

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: O. Knegt h.o.d.n Klussenbedrijf Otto Knegt
Plaats overtreder/bedrijf: Linde

Datum constatering overtredingen

16-11-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Noorder Hoofddiep 20
7912TP Nieuweroord

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.