De Pater Kwaliteit Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De Pater Kwaliteit Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Apeldoorn

Datum constatering overtredingen

26-11-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

de Huurinck 20
6603LZ Wijchen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.