BAS Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: BAS Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Haulerwijk

Datum constatering overtredingen

29-11-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Veldstreek 45
9354VC Zevenhuizen gn

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.