Asbestsanering en Milieutechniek Heezen B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestsanering en Milieutechniek Heezen B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Eindhoven

Datum constatering overtredingen

22-10-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Hugo van der Goeslaan 1
5643TW Eindhoven

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.