Sloopcombinatie Laren B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Sloopcombinatie Laren B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Laren

Datum constatering overtredingen

03-01-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Sumatralaan 45
1217GP Hilversum

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.