Bunt Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Bunt Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Dodewaard

Datum constatering overtredingen

29-11-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Sint Willibrorduslaan 10 -
5591BG Heeze

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.