Rob van der Sar Bouw- en Aannemingsbedrijf B.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Rob van der Sar Bouw- en Aannemingsbedrijf B.
Plaats overtreder/bedrijf: 's-Gravenhage

Datum constatering overtredingen

13-03-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

John F. Kennedylaan 239 -
2285AH Rijswijk zh

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking