Asbestsanering en Milieutechniek Heezen B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestsanering en Milieutechniek Heezen B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Eindhoven

Datum constatering overtredingen

11-01-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Jan de Rijpstraat 20
5684ED Best

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.