B.J.M. Bahzad Jalal Mohammed

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: B.J.M. Bahzad Jalal Mohammed
Plaats overtreder/bedrijf: Eindhoven

Datum constatering overtredingen

07-11-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Liviuslaan 79 -
- Eindhoven

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.