Roever Bouw B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Roever Bouw B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: 's-Gravenhage

Datum constatering overtredingen

25-01-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

De Mildestraat 3 -
2596SV 's-Gravenhage

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking