Hooijer Renkum

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Hooijer Renkum
Plaats overtreder/bedrijf: Renkum

Datum constatering overtredingen

10-01-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder a Asbeststof werd geproduceerd of kwam vrij in de lucht.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Vader Rijndreef -
3561XA Utrecht

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.