Asbestsanering en Milieutechniek Vissers B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestsanering en Milieutechniek Vissers B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Oosterhout

Datum constatering overtredingen

14-02-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Pegasuslaan 17
4624CN Bergen op Zoom

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.