Dulo Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Dulo Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Honselersdijk

Datum constatering overtredingen

20-02-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Van der Weijdenlaan 13
2211JM Noordwijkerhout

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.