A. Dibra h.o.d.n New home bouw en renovatie

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: A. Dibra h.o.d.n New home bouw en renovatie
Plaats overtreder/bedrijf: Amsterdam

Datum constatering overtredingen

23-02-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

H. de Lintweg 46 -
3201EK Spijkenisse

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.