IrisZorg

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: IrisZorg
Plaats overtreder/bedrijf: Lelystad

Datum constatering overtredingen

31-01-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Gondel 36 1
8243DG Lelystad

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.