Oudt Zwanenburg Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Oudt Zwanenburg Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Zwanenburg

Datum constatering overtredingen

08-03-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

- - -
- Den Haag

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.