D. Koper B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: D. Koper B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Wervershoof

Datum constatering overtredingen

27-02-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Nes 178
1693CM Wervershoof

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.