Asbest Service Friesland B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbest Service Friesland B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Leeuwarden

Datum constatering overtredingen

27-03-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Meander 961
1181WP Amstelveen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.