Asbest Projecten Emmeloord B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbest Projecten Emmeloord B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Emmeloord

Datum constatering overtredingen

28-03-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Marknesserweg 27
8316PB Marknesse

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.