O.C.T. Sloop- en Milieutechniek

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: O.C.T. Sloop- en Milieutechniek
Plaats overtreder/bedrijf: Eindhoven

Datum constatering overtredingen

28-02-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Bergsestraat 23
4724CA Wouw

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.