S.P.J. de Bruijn

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: S.P.J. de Bruijn
Plaats overtreder/bedrijf: Soest

Datum constatering overtredingen

23-02-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

H. de Lintweg 46 -
3201EK Spijkenisse

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.