asbest gigant B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: asbest gigant B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Velsen

Datum constatering overtredingen

06-04-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder d Afvalstof was niet z.s.m. verzameld en afgevoerd in geschikte verpakking.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Energieweg 21 F
3133AZ Vlaardingen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.