asbest gigant B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: asbest gigant B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Velsen

Datum constatering overtredingen

03-05-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder d Afvalstof was niet z.s.m. verzameld en afgevoerd in geschikte verpakking.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

- 21 F
- Vlaardingen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.