Brakke Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Brakke Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Staphorst

Datum constatering overtredingen

29-06-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder a Asbeststof werd geproduceerd of kwam vrij in de lucht.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Rivierduinweg 16
8255PK Swifterbant

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.