Kwakkel Asbest B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Kwakkel Asbest B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Kampen

Datum constatering overtredingen

06-07-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder a Asbeststof werd geproduceerd of kwam vrij in de lucht.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Rottumerplaat 37
8032DB Zwolle

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.