MGN Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: MGN Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Oisterwijk

Datum constatering overtredingen

10-07-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Bosvcheldweg 15 -
's-Hertogenbosch

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.